Utvecklingsprocessen ur ett människa-maskinperspektiv

Tips om böcker och artiklar, samt diskussion kring dessa

Moderator: Lars-Ola

Post Reply
Lars-Ola
Site Admin
Posts: 1714
Joined: 2010-Oct-05 21:21

Utvecklingsprocessen ur ett människa-maskinperspektiv

Post by Lars-Ola » 2011-Nov-04 09:17

Nu är boken "Utvecklingsprocessen ur ett människa-maskinperspektiv" här! Det är en handbok som konkret och detaljerat beskriver arbetet med human factors & ergonomi under produktutvecklingsprocessen. Boken bygger på mina 10 års erfarenhet av medverkan i och handledning av utvecklingsprojekt i industri och akademi, och är skriven för att vara direkt tillämpbar inom industrin.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests