PU²B-modellen

Tips om böcker och artiklar, samt diskussion kring dessa

Moderator: Lars-Ola

Post Reply
Lars-Ola
Site Admin
Posts: 1714
Joined: 2010-Oct-05 21:21

PU²B-modellen

Post by Lars-Ola » 2015-Mar-18 21:31

PU²B-modellen - En introduktion till Model Based Systems Engineering (MBSE) utifrån användarcentrerad systemdesign
Rapport presenterar den nya PU²B-modellen (Product Utility Usability Business Model). PU²B-modellen är ett enkelt sätt möjliggöra en start av modellering på ett sätt som ska vara lättillgänglig och användbart. PU²B-modellen är också tänkt att överbrygga traditionella områden som marknad, användarnytta, användbarhet och teknisk lösning.

Den stora nyttan med PU²B-modellen kan sammanfattas med att den erbjuder en tydlig struktur för att koppla ihop kundcentrerat arbete med teknikcentrerat arbete, genom ett fokus på funktion och aktivitet som en länk däremellan. PU²B-modellen erbjuder en struktur för uppföljning och ställningstagande utifrån marknadsperspektiv och medger därmed medvetna beslut under produktutveckling.

Grundtanken med PU²B-modellen är att bygga upp en systemmodell med hjälp av enkla typer av objekt som adderas och successivt kombineras till en mer heltäckande modell. Genom att särskilja typer av objekt visas det tydligt vad ett system består av (struktur), vilka förmågor ett system behöver ha (funktioner) och hur dessa skapar kundvärdet (aktiviteter) samt hur produkten ska kunna produceras (realisering). Som ett stöd för utveckling erbjuder PU²B-modellen också tydlig en koppling mot krav.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests